Meni

Dok. št. 69
Resolucija o podpori žrtvam političnega preganjanja, sprejeta na shodu zaupnikov Narodno napredne stranke za Kranjsko 2. februarja 1918 v Ljubljani100

Osnuje naj se zaklad za podporo žrtvam političnih persekucij na našem slovenskem jugu in naj se v tem oziru vse potrebno čimprej ukrene.

Opombe

100. Slovenski narod, leto LI, št. 28, Ljubljana, 4. 2. 1918, Shod zaupnikov Narodno-napredne stranke.