Meni

Dok. št. 180
Stališča načelstva Jugoslovanske demokratske stranke o aktualnih političnih vprašanjih, sprejeta na seji 13. novembra 1918 v Ljubljani317

  1. Načelstvo JDS vidi politično, kulturno in gospodarsko bodočnost jugoslovanskega naroda zajamčeno edino le v popolnoma enotni državi SHS z osrednjo vlado. Državna oblika naj sloni na ustavi, ki je demokratska in ki omogoča državljanom svobodo ter socijalno pravično življenje. – Vprašanje državne oblike ne sme motiti in onemogočati enotnosti in edinstvenosti države SHS.
  2. Načelstvo JDS. poziva Narodno vlado, da takoj odpravi cenzuro in dovoli prosto kolportažo časopisja ter popolno svobodo zborovanj. Vse tri zahteve so jako nujne in naj jih Narodna vlada čimpreje ugodno reši.
  3. V razgovoru o Narodni vladi se je poudarjalo, da bodi ta vlada popolnoma nepristranska in naj čimpreje odpravi stari avstrijski sistem in njega nositelje.
Opombe

317. Slovenski narod, leto LI, št. 269, Ljubljana, 14. 11.1918, Poročilo s seje načelstva JDS.