Meni

Dok. št. 1
Političnoprogramski del pravil Katoliškega političnega društva v Ljubljani, ustanovljenega 26. januarja 18901

§ 2.

Društvu je namen: Pospeševati slovenskega naroda duševni in gmotni napredek v verskih, državnih, občinskih, šolskih, gospodarskih in socijalnih zadevah; razširjati med Slovenci versko, narodno in gospodarsko izobraženost; braniti verske, narodne in državne pravice slovenskega naroda in pospeševati ustavni razvoj avstrijske države po geslu: Vse za vero, dom, cesarja!

§ 3.

Da društvo dosega svoj namen, uporablja v to vse zakonito dovoljene pripomočke, vzlasti napravlja društvo na raznih krajih vojvodine Kranjske društvene shode, na katerih se razpravljajo zadeve, ki so važne v verskem, narodnem, narodno-gospodarskem ali v političnem oziru in izraža o njih svoje nazore, podučuje ljudstvo z govori, časniki, knjigami, napravlja razne besede, podučne in zabavne, ter veselice.

Opombe

1. Slovenec : politični list za slovenski narod, leto XVIII, št. 9, Ljubljana, 13. 1. 1890, Pravila »katoliškega političnega društva« v Ljubljani.