Meni

Dok. št. 81
Resolucija o poročilu načelnika Narodne stranke za Štajersko dr. Vekoslava Kukovca, sprejeta na shodu strankinih zaupnikov 13. januarja 1918 v Mariboru116

Shod zaupnikov Narodne stranke jemlje poročilo svojega predsednika deželnega poslanca dr. V. Kukovca z odobravanjem na znanje ter mu izreka za njegovo, v najtežavnejših razmerah požrtvovalno izvrševano javno delovanje, svojo zahvalo in neomajno zaupanje.

Opombe

116. Slovenski narod, leto LI, št. 12, Ljubljana, 15. 1. 1918, Resolucije mariborskega shoda zaupnikov štajerske Narodne stranke.