Meni

Dok. št. 153
Resolucija o eksekutivi narodno-radikalnega dijaštva, sprejeta na njegovem II. shodu 5.– 8. septembra 1907 v Celju270

  1. Vsako leto naj pregleda delovanje eksekutive organizačni odsek, ki ima takrat značaj pregledovalca in posvetovalne komisije. V ta odsek voli vsako v eksekutivi zastopano društvo po 10 članov na zadnjem občnem zboru dotičnega leta. Te seje sklicuje in jim predseduje načelnik eksekutive narodno-radikalnega dijaštva.
  2. Pozivljamo starejšine narodno-radikalnih akademičnih društev, naj osnujejo lastno starejšinsko organizacijo.
Opombe

270. Omladina : glasilo narodno-radikalnega dijaštva, Ljubljana, leto IV, 1907, št. 9, str. 145.