Meni

Dok. št. 108
Resolucija o splošnem političnem položaju, sprejeta na vseslovenskem in istrskohrvaškem shodu 14. septembra 1897 v Ljubljani184

  1. Vseslovenski in istersko-hrvatski shod sprejme združenje vseh slovenskih in hrvatskih državnih poslancev z veseljem na znanje in odobrava v vseh točkah program Slovanske krščansko-narodne zveze .
  2. Slovenskim in istersko-hrvatskim državnim poslancem se izreka popolno zaupanje in se isti pozivljejo, naj v parlamentarni večini vstrajajo, dokler bode odločno in neodvisno od trenotnih vladnih tendenc, dejansko izvrševala svoj program.
Opombe

184. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XXV, št. 209, Ljubljana, 14. 9. 1897, Vseslovenski in istersko-hrvatski shod; Slovenski narod, leto XXX, št. 209, Ljubljana, 14. 9. 1897, Vseslovenski shod.