Meni

Dok. št. 152
Resolucija o izbiri študija, sprejeta na II. shodu narodno-radikalnega dijaštva 5.– 8. septembra 1907 v Celju269

  1. Konštatiramo, da se je v prvi vrsti po zaslugi Omladine, ki je opozarjala na ekonomsko izbiro stanu, nesorazmerje med posameznimi strokami naših akademikov od I. našega shoda znatno izboljšalo. – Pozivljamo Omladino in eksekutivo, da delujeta na tem polju še tudi naprej!
  2. Eksekutiva narodno-radikal. dijaštva naj stopi v zvezo z Radogojem, kot v to najpoklicanejšim faktorjem, da se končno oživotvori že na tržaškem shodu nasvetovani statistični informačni biró o uradništvu na slovenskem ozemlju.
Opombe

269. Omladina : glasilo narodno-radikalnega dijaštva, Ljubljana, leto IV, 1907, št. 9, str. 144.