Meni

Jurij Perovšek

Programi slovenskih političnih strank, organizacij in društev v letih 1890–1918

Pregled k slovenski politični zgodoviniInštitut za novejšo zgodovino
Ljubljana
2016