Meni

Dok. št. 122
Sklep kranjskega deželnega zbora, naj deželni odbor od deželne vlade ne sprejema nobenega dopisa samo v nemškem jeziku, sprejet 14. oktobra 1904210

  1. Deželni zbor izreka svoje obžalovanje, da deželni predsednik kot zastopnik deželne vlade govori v deželni zbornici domala brez izjeme v nemškem jeziku.
  2. Deželnemu odboru se naroča, da ne sprejme od deželne vlade nobenega dopisa v samo nemškem jeziku.

V formalnem oziru se predlaga takojšnja nujnost razprave po § 21. opravilnega reda.

Opombe

210. Stenografični zapisnik četrte seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 14. oktobra 1904. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : od 27. septembra 1904 do 17. oktobra 1904 : po stenografičnih zapisnikih : 45. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1905, str. 68, 73. – Predlog sklepa so podali dr. Janez Evangelist Krek in tovariši Primož Pakiž, Mihael Arko, Franc Demšar, dr. Viljem Schweitzer, dr. Ignacij Žitnik, dr. Ivan Šusteršič, Franc Drobnič, Viljem Pfeifer, Andrej Mejač, Franc Košak, Jožef Pogačnik, Franc Povše, Franc Jaklič. Za predlog so glasovali tudi poslanci Narodno napredne stranke dr. Andrej Ferjančič, Peter Grasselli, Ivan Hribar, dr. Danilo Majaron, Ciril Pirc, Filip Supančič in dr. Ivan Tavčar.