Meni

Dok. št. 149
Resolucija o jugoslovanskem vprašanju, sprejeta na II. shodu narodno-radikalnega dijaštva 5.– 8. septembra 1907 v Celju266

II. shod narodno-radikalnega dijaštva:

  1. smatra kulturno edinstvo jugoslovanskih narodov za potrebno. Slovensko dijaštvo naj se uči jugoslovanskih jezikov in naj se seznani z razmerami pri posameznih jugoslovansih narodih. Naše dijaštvo naj stopi v ožjo zvezo s srbo-hrvaškim in bolgarskim dijaštvom;
  2. sklene, da se na III. shodu narodno-radikalnega dijaštva, ki naj ima značaj jugoslovanskega dijaškega shoda, temeljito razpravlja o tem vprašanju.
Opombe

266. Omladina : glasilo narodno-radikalnega dijaštva, Ljubljana, leto IV, 1907, št. 9, str. 143.