Meni

Dok. št. 193
Stališča predstavnikov Vseslovenske ljudske stranke o nujnem predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo za takojšnjo združitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s kraljevinama Srbijo in Črno goro, podana na seji Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani 21. novembra 1918335

Proti predlogu336 sta izražala v obširnem govoru poverjenika dr. Brejc337 in Kristan338 tehtne pomisleke: s tem se ustvari diktatura ene osebe, ki imenuje in seveda tudi odstavlja voditelje države; čas, kdaj se skliče konstituanta je popolnoma nedoločen, ker je pojm o tem, kdaj vlada na Balkanu mir in red, podvržen samovoljnemu tolmačenju provizorične vlade. Tudi se je bati, da se imenuje vojaški guverner v posameznih deželah in se bodo vršile volitve v konstituanto pod različnim pritiskom. Ne bojimo se ne Srbov in ne kulturnega boja – to so zastopniki SLS izrecno povdarjali – pač pa neznosnega absolutizma.

Opombe

335. Zapisnik 20. seje Narodne vlade SHS v Ljubljani, z dne 21. novembra 1918. Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo 1918–1921: 1. del: od 1. nov. 1918 do 26. feb. 1919 (za objavo pripravil Peter Ribnikar). Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 1998, str. 123–124.

336. O predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo glej pojasnilo v dok. št. 175, op. 308.

337. Član Vseslovenske ljudske stranke dr. Janko Brejc.

338. Poleg Janka Brejca je predlog Pokrajinske vlade za Dalmacijo kritično obravnaval tudi predstavnik Jugoslovanske socialnodemokratske stranke Anton Kristan.