Meni

Dok. št. 120
Resolucija kranjskega deželnega zbora za ustanovitev Univerze v Ljubljani, sprejeta na njegovi seji 28. decembra 1898206

Visoka c. kr. vlada se pozivlja, da takoj začne pripravljati ustanovitev vseučilišča v Ljubljani po smislu sklepov deželnega zbora kranjskega v seji dne 28. februarija 1898. leta207 z ustanovami za bodoče učne moči na istem vseučilišču.

Opombe

206. Stenografični zapisnik prve seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 28. decembra 1898. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : od 28. decembra 1898 do 16. maja 1899 : po stenografičnih zapisnikih : 40. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1899, str. 13, 14. – Predlog resolucije so podali dr. Danilo Majaron in tovariši (pripadniki Narodne stranke in Katoliške narodne stranke) Franc Schweiger, Janez Ažman, Franc Modic, dr. Anton Bonaventura Jeglič, škof, Franc Povše, Primož Pakiž, Gabrijel Jelovšek, Franc Košak, Ivan Hribar, Jožef Lenarčič, Franc Višnikar, Ivan Božič, dr. Franc Papež, Tomaž Kajdiž, dr. Ignacij Žitnik, Oton pl. Detela, dr. Ivan Tavčar, Janez Murnik, Ivan Šubic, Viljem Pfeifer in Andrej Kalan.