Meni

Dok. št. 166
Programske misli preporodovcev, predstavljene ob začetku izhajanja njihovega glasilaPreporod 296

Mladina nam je bila na mislih, ko smo sklenili, izdajati nov slovenski list. Mladini, ki še ni popolnoma blazirana, ki ji ni vseeno, ali uživa svobodo ali pa ostane suženj vse dni svojega življenja, je namenjen naš klic. Mladina, polna najlepših nad, polna požrtvovalnosti in navdušenja, ga bo razumela. Razumeti mora klic po svobodi, po življenju, ker sicer ni več zmožna, ustvariti svojemu narodu popolno svobodo! Mladina, iz naroda si izrastla, narod plačuje zate davek, isti narod hoče tudi od tebe imeti povračilo. Ali mu ga hočeš odreči, ali mu hočeš ostati dolžna? Li nisi nikdar videla žuljavih rok svojih očetov, mračnega čela svojih mater? Videla si jih in takrat si morala spoznati in razumeti, kaj je tvoja dolžnost, tvoja sveta naloga.

Pred nami gre nova pot. Hočemo povedati slovenski mladini, da je na jugu njene domovine narod, ki ga moramo spoznati, kajti ta narod je naš bratski narod, od katerega nas je ločil čas, a priti mora čas, ko bomo zopet eno in isto.

Kako bomo spoznali naše bratske narode na jugu? Seznanjali se bomo z njihovimi kulturnimi in političnimi razmerami, spoznati moramo njih literaturo, njih gospodarski položaj, spoznati dušo pravega Hrvata, Srba, Bolgara. Ako bomo to spoznali, bomo imeli po polnoma drugo naziranje o jugoslovanskih narodih, v nas bo prišel drug duh, prišlo bo navdušenje temelječe na trdnem prepričanju. Tako navdušenje ne bo prazno, prineslo nam bo trajne uspehe.

Naša mladina mora začeti študirati srbo-hrvaščino, ki itak ni zelo različna od slovenščine, vsak naš posameznik mora znati čitati in pisati cirilico, kajti to je predpogoj, da bo lahko čital srbo-hrvatske knjige.

Nehati mora separatizem med Slovenci, Srbo-hrvati in Bolgari, ne smemo si biti več tujci, ker le v tem vidimo rešitev našega narodnostnega vprašanja. Priti moramo do narodnega vjedinjenja vseh Jugoslovanov, s tem bomo postali močni in od naših sovražnikov nepremagljivi.

Veliko važnost polagamo tudi na samoizobrazbo, kajti ljudje, ki ne znajo sami študirati in si niso na jasnem v najvažnejših življenskih vprašanjih, niso zmožni ustvariti kaj velikega in trajnega, nikdar ne bodo uresničili niti ene velike ideje. Hočemo, da bo vsak naš posameznik izobražen o vseh vprašanjih.

Pustimo na strani filozofiranje, poprimimo se realnega življenja, nehajmo z ubijanjem časa, ki ga imamo dovolj, in ga porabimo v prave namene, porabimo ga zase, za svoje tovariše, za svoj narod, za svojo domovino! Uničenih eksistenc ne sme biti več med slovensko mladino. Ako bo vsak uvaževal naše besede, ako bo prav porabljal svoj čas, bo gotovo vsak našel svoje delo in svoj kruh, ker le s samoizobrazbo si bo pridobil toliko, da bo lahko z vsakim konkuriral!

Mladina! Nova pot se odpira pred teboj, stopi s pogumom nanjo in ne zapusti je, če tudi te bodo preganjali, če tudi boš morala trpeti za svoje ideale. Tako trpljenje je prijetno, tak bič ne boli! Pripravljaj se na veliki dan, ki sigurno pride. Bodi junaška boriteljica za svoje ideje, za idejo jugoslovanstva, za idejo narodnega vjedinjenja Jugoslovanov.

Opombe

296. Preporod : pokrajinsko glasilo jugoslovanske napredne mladine na Slovenskem, leto I, št. 1, Ljubljana, 1. 11. 1912, Slovenski mladini.