Meni

Dok. št. 32
Izjava Slovenske kmečke zveze, sprejeta na njenem ustanovnem zboru 21. januarja 1907 v Mariboru38

Spodnještajerski slovenski kmetje, zbrani na ustanovnem zboru Slovenske kmečke zveze , slovesno izjavljajo, da vkljub vsem gonjam zadnjega časa trdno in nepremično vstrajajo na dosedanjem verskem in narodnem programu spodnještajerskih Slovencev:

istotako slovesno izjavljajo, da bodo povsod in z vsemi silami delovali za svoje kmečke pravice in koristi ter pozivljajo vse dobromisleče rojake na Spodnjem Štajerskem, da podpirajo težnje katoliškega slovenskega kmečkega stanu po zboljšanju njegovega položaja;

zahtevajo od sedanje vlade, da ne odpre mej tuji živini in prekomorskemu mesu, ker bi to pomenilo hud udarec za našo živinorejo in blagostanje kmečkega stanu;

naročajo odboru, naj strogo pazi na to, da bodo pri prihodnjih volitvah kandidatje za državni zbor priznali brezpogojno kmečki program ter se ozirali na versko in narodno mišljenje slovenskega kmeta. [...]

Z Bogom! Na delo!

Opombe

38. Slovenski gospodar : list ljudstvu v pouk in zabavo, leto XLI, št. 4, Maribor, 24. 1. 1907, Slovenska kmečka zveza.