Meni

Dok. št. 189
Resolucija o nujnem predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo za takojšnjo združitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s kraljevinama Srbijo in Črno goro, sprejeta na posvetu razširjenega načelstva Vseslovenske ljudske stranke 21. novembra 1918 v Ljubljani330

Predloženi načrt zemaljske vlade za Dalmacijo 331 po svoji osnovi nasprotuje vsakršnim demokratičnim načelom in ga vsled tega odklanjamo kot nesprejemljivega.

Ker je pa potrebno, da se za celo državo SHS skupne zadeve ustvarijo že za čas provizorija skupni vladni organi, ki naj bi vodili tudi priprave za bodočo konstituanto, smo mnenja, da naj bi se ta provizorični državni preustroj uredil potom pogajanj in dogovora legitimiranih zastopnikov Slovencev, Hrvatov in Srbov kot enakopravnih enot, in izjavljamo, da smo pripravljeni v tem smislu takoj pričeti pogajanja.

Opombe

330. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XLVI, št. 269, Ljubljana, 22. 11. 1918, Slovensko ljudstvo s Srbi in Hrvati v skupni državi.

331. O predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo glej pojasnilo v dok. št. 175, op. 308.