Meni

Dok. št. 24
Resolucija o pisanju Domoljuba, sprejeta na shodu zaupnikov Slovenske ljudske stranke na Kranjskem 27. decembra 1917 v Ljubljani29

Ker Domoljub že dolgo časa zanemarja svojo dolžnost, ko o za nas najvažnejšem političnem vprašanju, jugoslovanski deklaraciji, premalo ali skoraj nič ne piše,

ko pušča slovensko ljudstvo v popolni nejasnosti glede S. L. S. in ne najde besede, da obsodi nepotrebno in škodljivo kmečko stranko30

– pozivajo zbrani zaupniki S. L. S. uredništvo tega lista naj mu smer takoj spremeni, sicer bi mu morali odtegniti svoje zaupanje in pomoč ter ga pozvati, naj odstopi.

Opombe

29. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XLV, št. 296, 28. 12. 1917, Zborovanje zaupnikov Slov. Ljudske Stranke.