Meni

Dok. št. 79
Resolucija o jugoslovanskem gibanju med Hrvati in Srbi, sprejeta na shodu zaupnikov Narodne stranke za Štajersko 13. januarja 1918 v Mariboru114

Shod zaupnikov Narodne stranke pozdravlja mogočni pokret jugoslovanske ideje v hrvatskem in srbskem delu našega edinstvenega naroda.

Opombe

114. Slovenski narod, leto LI, št. 12, Ljubljana, 15. 1. 1918, Resolucije mariborskega shoda zaupnikov štajerske Narodne stranke.