Meni

Dok. št. 181
Stališče Jugoslovanske demokratske stranke z dne 20. novembra 1918 o nujnem predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo za takojšnjo združitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s kraljevinama Srbijo in Črno goro318

Načelstvo J. D. S. se je v seji dne 20. novembra o tem predlogu319 vsestransko in temeljito posvetovalo in prišlo do zaključka, da je predlog dalmatinske zemaljske vlade v vsakem oziru utemeljen in da je edino v njem iskati rešitve iz sedanjih težavnih razmer. Edino takojšnje ujedinjenje more razbistriti mednaroden položaj, v kolikor se nanaša ta na nas in izvesti uspešno obrambo proti roparski nasilnosti sosedne italijanske države, ki nam hoče ugrabiti tretjino slovenskega naroda in zagotoviti našemu pričakovanju odgovarjajoče severne meje. Brez enotne zajedniške vlade je nemogoče izvesti zadostno prehrano naših dežel in urediti naše finance.

V tem prepričanju je sklenilo načelstvo, da so vsi zastopniki Jugoslovanske demokratične stranke v ljubljanski narodni vladi oziroma v zagrebškem Narodnem viječu zavezani delati za predlog dalmatinske zemaljske vlade. Ako bi ta predlog v narodni vladi ne dobil večine, ga morajo priglasiti pri seji Narodnega viječa kot naš minoritetni votum.

Opombe

318. Slovenski narod, leto LI, št. 275, Ljubljana, 21. 11. 1918, Jugoslov. dem stranka za takojšnje ujedinjenje.

319. O predlogu Pokrajinske vlade za Dalmacijo glej pojasnilo v dok. št. 175, op. 308.