Meni

Dok. št. 119
Sklep kranjskega deželnega zbora glede ustanovitve Univerze v Ljubljani, sprejet na njegovi seji 28. februarja 1898205

Visoki deželni zbor skleni:

Visoka c. kr. vlada se pozivlja, da čim prej pri državnem zboru izposluje ustanovitev vseučilišča z bogoslovno, pravoslovno in modroslovno fakulteto v Ljubljani, koja bi vstrezala zahtevam slovenskega naroda, ter bi, vstrezaje zahtevam celokupne države, združevala pod svojim krilom ukaželno mladino vseh narodov avstrijskega juga.

Opombe

205. Stenografični zapisnik sedemnajste seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dne 28. februarija 1898. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : od. 28. decembra 1897 do 28. februarja 1898 : po stenografičnih zapisnikih : 39. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1898, str. 452, 459. – Predlog sklepa je na podlagi predhodnega predloga dr. Danila Majarona (glej dok. št. 116) podal upravni odsek kranjskega deželnega zbora (prav tam, str. 451)