Meni

Dok. št. 15
Stališče dr. Janeza Evangelista Kreka o slovenskem narodnopolitičnem programu leta 190816

Slovenski narodni politiški program je imel od svojega začetka formulo: ravnopravnost v šoli in uradu. Ob času taborov se je pridružila zahteva združene Slovenije; v novejši dobi se je ta zahteva razširila v zmislu hrvaškega državnega prava. [...] Narodni politiški program mora pri nas obsegati za svoj temelj dosledno in jasno krščansko demokratiško načelo v zvezi z državnopravnim ciljem. Demokratiška bodi naša realna politika; njen cilj pa ostani v avstrijski državi upravno zedinjen slovanski jug.

[...]

tudi nam velja geslo narodne avtonomije. Eno je po moji sodbi gotovo: centralistiško načelo se bo umaknilo avtonomnemu v vseh ozirih, tudi v narodnem. Meje med posamnimi deželami kmalu ne bodo več nepremostne. Demokratizacija javnega življenja bo izbrisala mnogo stvari, ki so se zdele do nedavno neizbrisne, gospodarsko, kulturno, predvsem pa narodno načelo bo zmagalo konservativno zgodovinsko. Drugi časi, druga zgodovina! Ali bomo Slovenci pripravljeni za ta preobrat? That is the question.

Opombe

16. Čas : znanstvena revija, leto II, 1908, št. 1–2, Janez Evangelist Krek, Narodni politiški program, str. 52, št. 4–5, Janez Evangelist Krek, K poglavju »Narodna avtonomija«, str. 161.