Meni

Dok. št. 188
Resolucija o obliki in načinu združitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s kraljevinama Srbijo in Črno goro, sprejeta na posvetu razširjenega načelstva Vseslovenske ljudske stranke 21. novembra 1918 v Ljubljani329

Oprta na narodno pravo, na načela krfskega pakta in na sklep sabora od dne 29. oktobra, po katerem bo »splošna narodna ustavodajna skupščina z vnaprej določeno kvalificirano večino, ki bo popolnoma zavarovala pred vsakim majoriziranjem, končno odločila o obliki vladavine kakor tudi o notranjem ustroju naše države, utemeljena na popolni ravnopravnosti Slovencev, Hrvatov in Srbov, zahteva V. L. S., da opuste sedanje vlade in oblasti na skupnem jugoslovanskem ozemlju vsako dejanje, ki bi moglo kakorkoli prejudicirati pravu našega ljudstva, da se glede svojega položaja v eni skupni državi samo prosto odloči.

V. L. S. zahteva, naj se prično med legitimiranimi zastopniki Slovencev, Hrvatov in Srbov dogovori, da se pripravi za konstituanto glede ustroja države potrebno soglasje, ki je predpogoj močne in notranje edinstvene države.

Opombe

329. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XLVI, št. 269, Ljubljana, 22. 11. 1918, Slovensko ljudstvo s Srbi in Hrvati v skupni državi.