Meni

Dok. št. 116
Predlog dr. Danila Majarona in tovarišev (pripadnikov Narodne stranke in Katoliške narodne stranke) za ustanovitev slovenske univerze v Ljubljani, podan 4. februarja 1898 v kranjskem deželnem zboru193

Visoka c. kr. vlada se pozivlja, da čim prej pri državnem zboru izposluje ustanovitev slovenskega vseučilišča z bogoslovno, pravoslovno in modroslovno fakulteto v Ljubljani.

Opombe

193. Stenografični zapisnik sedme seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dné 4. februarija 1898. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : od 28. decembra 1897 do 28. februarja 1898 : po stenografičnih zapisnikih : 39. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1898, str. 177–178. – Predlog so poleg Danila Majarona podpisali še Ivan Hribar, Gabrijel Jelovšek, dr. Ignacij Žitnik, Primož Pakiž, Viljem Pfeifer, Franc Košak, Oton pl. Detela, Franc Schweiger, Janez Ažman, Franc Modic, dr. Ivan Tavčar, Viktor Globočnik, Peter Grasselli, Franc Višnikar, Ivan Božič, dr. Franc Papež, Franc Povše, Andrej Kalan, Tomaž Kajdiž in Janez Murnik.