Meni

Dok. št. 63
Resolucija izvrševalnega odbora Narodno napredne stranke za Kranjsko o jugoslovanstvu, sprejeta na njegovi seji 18. aprila 191391

Izvrševalni odbor narodno-napredne stranke je storil v svoji seji dne 18. aprila t. l. [soglasno] sledeči sklep: I. Narodna-napredna stranka obžaluje, da vodilni avstrijski politiki ne uvidevajo, da ima najmočnejši steber habsburške monarhije postati združeno avstrijsko Jugoslovanstvo, kateremu pa gredo vse tiste pravice,kakor jih uživa bodisi katerikoli narod tega cesarstva. Avstro-Ogrska pa naj išče iz političnih in gospodarskih razlogov svojih pravih prijateljic v prvi vrsti na slovanskem Balkanu. – II. Narodna-napredna stranka vidi in išče bodočnost slovenskega naroda edino le v okviru avstrijske monarhije; konštatuje pa, da niti stremljenje po političnem in kulturnem zedinjenju vseh avstro-ogrskih Jugoslovanov, niti želja po kultur. zbližanju vseh jugoslovanskih plemen ne nasprotuje zgorajšnjemu nepremakljivemu temeljnemu načelu. – III. Narodno-napredna stranka odklanja vsak stik s sanjarijami drugih eventualnosti, meni pa, da izvirajo take sanjarije iz dušnih refleksov, ki se vselej pri velikih svetovnih dogodkih pojavljajo med kipečo mladino, ne da bi zamogle roditi realnih posledic.

Opombe

91. Slovenski narod, leto XLVI, št. 89, Ljubljana, 19. 4. 1913, Dnevne vesti. Izvrševalni odbor narodno-napredne stranke.