Meni

Dok. št. 133
Državnopravna deklaracija Jugoslovanskega kluba, podana 30. maja 1917 v državnem zboru na Dunaju (Majniška deklaracija)232

Podpisani poslanci, združeni v Jugoslovanskem klubu, izjavljajo, da zahtevajo na temelju narodnega načela in hrvaškega državnega prava, naj se vsa ozemlja monarhije, v katerih prebivajo Slovenci, Hrvati in Srbi, zedinijo pod žezlom habsburško-lotarinške dinastije v samostojno državno telo, ki bodi prosto vsakega narodnega gospostva tujcev in zgrajeno na demokratičnem temelju. Za uresničenje te zahteve svojega enotnega naroda se bodo zavzeli z vso silo. S tem pridržkom se bodo podpisani udeleževali parlamentarnega dela.

Opombe

232. Walter Lukan: Iz »črnožolte kletke narodov« v »zlato svobodo«? : habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014, str. 146.