Meni

Dok. št. 77
Resolucija o ustanovitvi vseslovenskega liberalnega tednika Domovina, sprejeta na shodu zaupnikov Narodne stranke za Štajersko 13. januarja 1918 v Mariboru112

Shod zaupnikov Narodne stranke smatra ustanovitev poljudnega tednika Domovina kot nadomestilo za dosedanje napredne pokrajinske liste za nujno potrebno, da se more provesti enotna strankarska organizacija in da se poglobi ideje jugoslovanske državnosti med najširšimi sloji.

Opombe

112. Slovenski narod, leto LI, št. 12, Ljubljana, 15. 1. 1918, Resolucije mariborskega shoda zaupnikov štajerske Narodne stranke.