Meni

Dok. št. 29
Resolucija za slovenske državne poslance, sprejeta na prvem občnem zboru Katoliško-političnega in gospodarskega društva za Slovence na Koroškem 17. aprila 1890 v Celovcu35

Vprvič zbrano Katoliško-politično in gospodarsko društvo za Slovence na Koroškem porablja to priliko, da izreka svojo toplo zahvalo slovenskim državnim poslancem, ki se že več let ne utrudijo, možato potegovati se za nas koroške Slovence in braniti naše politične in národne pravice. Prosimo jih, naj pri tem plemenitem delu ne odnehajo, ampak naj visoko vlado čedalje glasneje opominjajo, da je na Koroškem, Štajerskem in Primorskem sprava med národi še bolj potrebna, kakor je bila na Češkem, ker bi mi veseli bili, ko bi imeli vsaj tiste pravice, kakor so jih imeli Nemci na Češkem že pred spravo. Vlada naj ne pozabi, da notranji boji v Avstriji ne bodo prej ponehali, dokler se ne doseže resnična in odkritosrčna sprava med narodi na podlagi popolne enakopravnosti.

Opombe

35. Mir, leto IX, št. 8, Celovec, 25. 4. 1890, Prvi občni zbor.