Meni

Dok. št. 104
Resolucija o šolstvu na Primorskem in posebej v Istri, sprejeta na prvem (jugoslovanskem) taboru političnega društva Edinost 27. oktobra 1878 v Dolini pri Trstu179

[...] neka se:

  1. Ukine zakon, kojim je zabranjeno kod nas onim služiti, koji izuče na zagrebačkom sveučilišću – ono je ustrojeno kako sva cislitavska.
  2. Neka se gimnazija njemačka u Pazinu pretvori u Hrvatskú, Njemaca u Istri nejma, zato njemačka gimnazija nejma mjesta, Talijani imaju svoju u Kopru. Hrvati sa Slovencim imaju dvostruko veće pravo na svoju gimnaziju nego li Talijani.
  3. Našim mladičem neka se dopusti polaziti hrvatske gimnazije osobito onu na Rieci, kamo idu s manjim troškom mladici s kvarnerskih otoka i s iztočne strane Istre.
  4. Na muškem učiteljišću u Kopru nek se podučava sve v materinjem jeziku, a neka se Hrvati i Slovenci uče kao drugi jezik talijanski a Talijani hrvatski ili slovenski ako pedagogi dopušćajo učiti se tri jezika onda neka se uči i njemački kao predmet, dok se to ne učini ljudi ne vjeruju u rieči Preuzvišenoga gospodina ministra za [bogostlovje] i nastavu, da nas ne misli germanizirati, ljudi vide da se temeljnih državnih zakona ne vrše po onih koji bi jih morali ne samo sami ovršivati nego i paziti da jih drugi vrše.
  5. To isto neka se učini na ženskom učiteljišću u Gorici, a k tomu neka se ustroji hrvatski odio ili neka se dade našim djevojčicam stipendije, da mogu u Zagrebu polaziti nauke i odgojiti se za odgojiteljice Hrvaticam u Istri.
  6. Neka se ustroji gdje u dolnoj Istri bar jedan pripravni tečaj za Hrvate, da se mogu za učiteljišće pripraviti.
  7. Pučke škole neka se za sad bar toliko preurede, da se Hrvatski podučaje u toliko hrvatskih obćina koliko je hrvatski učitelja. Neka se za sad uništi valjanost našega pokrajinskoga zakona, koji se obćinam daje pravo izabirati učevni jezik, jer se pri žalostnom stanju naših obćina dogadja da ne odlučuju obćinari nego volja jednoga dvojice uglednijih i bogatijih osoba. Neka se tomu zakonu temeljni državni suprot stavi. To je vse stvar vlade. To bi sve učiniti morala vlada. To bi sve vlada učiniti imala.

Medju tim pako neka muževi ljubeći narod svoj, nastoje, da se narod i izvan škole drugim putem naobrazi: govori, novinami, knjigami, družtvi, čitaonicami – neka mu se uradi ustavna sviest, neka upozna svoju moć.

Opombe

179. Edinost : glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice, leto III, št. 21, Trst, 9. 11. 1878, Tabor v Dolini.