Meni

Dok. št. 132
Skupna programska izjava slovenskih poslancev v kranjskem deželnem zboru 16. januarja 1909 o aneksiji Bosne in Hercegovine231

Deželni zbor pozdravlja aneksijo Bosne in Hercegovine, v trdni nadeji, da je s tem zvršen prvi korak k združenju vseh južnih Slovanov naše monarhije v državnopravno samostojen organizem pod žezlom habsburške dinastije.

Opombe

231. Stenografični zapisnik osme seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dné 16. januarja 1909. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : zasedanja od 27. marca 1908 do 29. oktobra 1910 : po stenografičnih zapisnikih : 47. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, str. 267, 283.