Meni

Dok. št. 146
Resolucija o dvobojnem vprašanju, sprejeta na II. shodu narodno-radikalnega dijaštva 5.– 8. septembra 1907 v Celju262

Drugi shod narodno-radikalnega dijaštva:

  1. smatra dvoboj za protinravno, kulturnim težnjam našega časa neodgovarjajoče sredstvo za obrambo osebne časti, ki tudi ne more nuditi zadoščenja za kakršnokoli žalitev. Radi tega ga najodločnejše odklanja;
  2. iz istih razlogov obsoja burševske menzure263 slovanskega dijaštva.
  3. Ker nam pa naša sodišča do sedaj ne nudijo zadostnega varstva osebne časti, se izrekamo za ustanovitev splošne slovenske protidvobojne organizacije v smislu obstoječih antiduelnih lig, ki naj izposluje od vojnega ministrstva dovoljenje, da smejo biti rezervni častniki in kadeti tudi člani te naše organizacije.
  4. Predpriprave za ustanovitev take organizacije naj izvrši poseben odsek narodno-radikalnih društev, ki naj pritegne s posredovanjem naše starejšinske organizacije temu delu tudi izvendijaško razumništvo.
Opombe

262. Omladina : glasilo narodno-radikalnega dijaštva, Ljubljana, leto IV, 1907, št. 9, str. 142.

263. Študentovski dvoboj.