Meni

Dok. št. 25
Poziv dr. Ivanu Šusteršiču, Franu Jakliču, dr. Evgenu Lampetu, dr. Vladimirju Peganu in dr. Ivanu Zajcu, da odtopijo od svojih poslanskih funkcij, sprejet na shodu zaupnikov Slovenske ljudske stranke na Kranjskem 27. decembra 1917 v Ljubljani31

Zbor zaupnikov poziva državne, oziroma deželne poslance dr. Šusteršiča, Jakliča, dr. Lampeta, dr. Pegana in dr. Zajca kot glavne krivce, ki so poskušali razbiti S. L. S. in so se z vstopom v drugo stranko izključili iz S. L. S., da takoj odlože vse od stranke sprejete državno-, oziroma deželnozborske mandate.

Opombe

31. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XLV, št. 296, 28. 12. 1917, Zborovanje zaupnikov Slov. Ljudske Stranke.