Meni

Dok. št. 48
Resolucija o stranki, sprejeta na občnem zboru Slovenskega društva 4. junija 1891 v Ljubljani68

Občni zbor Slovenskega društva izreka se zato, da se stranka, stoječa za društvom, imenuje v prihodnje narodno-napredna stranka.

Opombe

68. Slovenski narod, leto XXIV, št. 125, Ljubljana, 5. 6. 1891, »Slovenskega društva« III. javni društveni shod.