Meni

Dok. št. 60
Program Slovenske gospodarske stranke, ustanovljene 30. decembra 1906 v Ljubljani86

 1. Narod je v današnjem stanju razvoja človeštva najnaravnejša skupina; zato je sodelovanje na narodnostni podlagi najložje izvedljivo in najuspešneje.
 2. Boj med narodi je v prvi vrsti gospodarski boj. Uspešno ga bíje le gospodarsko bolje razvit narod.
 3. Gospodarsko krepak narod se dviga neprisiljeno in hitro tudi kulturno. Blagostanje je najvarnejše jamstvo za duševno neodvisnost.
 4. Narod se dvigne s tem, da se vsi sloji, ki se z delom žive, gospodarski dvignejo.
 5. Svoje sile zajema narod iz sebe. On je izvor vseh pravic. On je suverenski.
 6. Stanovi so si med seboj enakopravni. Predpravice narodov, stanov ali posameznikov so krivične.
 7. Umetne meje kot nenaravne, razdružujejo narodovo celokupnost.
 8. Naš politični cilj je narodova avtonomija.
 9. Kot maloštevilen narod stremimo za zbližanjem s sorodnimi narodi, v prvi vrsti z jugoslovanskimi in slovanskimi sploh. Zbližanje bodi gospodarsko, kulturno in končno tudi politično.
 10. Do pravega izpoznanja in uporabe svojih sil nas privede izobrazba.
 11. Vsa izobrazba naj se vrši v zmislu najnovejših pridobitev znanosti in vede.
 12. Šola odgovarjaj potrebam naroda in vzgajaj ga za socialno in gospodarsko življenje.
 13. Znanstvena in nravna vzgoja zahteva telesno zdravje in ukrepitev.
 14. Stremljenje naše politike je močna, vseslovenska gospodarska organizacija, ki naj bíje z vsemi močmi in najracionelnejšimi pomočki brezobziren gospodarski boj proti vedno napredujočim tujcem na naši slovenski zemlji.
Opombe

86. Nova Doba : glasilo Slovenske gospodarske stranke, leto I, št. 6, Ljubljana, 6. 3. 1907, Program »Slovenske Gospodarske Stranke«.