Meni

Dok. št. 47
Resolucija Slovenskega društva za državnozborske volitve leta 1891, sprejeta na njegovem prvem javnem shodu 15. februarja 1891 v Ljubljani67

Slovensko politično društvo pričakuje od slovenskih državnih poslancev, da bodo v prihodnjem državnem zboru kolikor mogoče skupno delovali z drugimi slovanskimi poslanci in da se bodo resno držali programa, vsprejetega po državno- in deželnozborskih poslancih pri lanskem shodu v Ljubljani, in da bodo pristopili le takemu klubu, ki bode omenjeni program sprejel v razpravo, ter obljubil, da bode slovenske državne zastopnike pri vresničenji tega programa lojalno in pošteno podpiral.

Istotako pričakuje društvo od slovenskih poslancev, da bodo s svojimi volilci v vedni zvezi ostajali, ter jim po volilnih shodih poročali, kaj so v dotičnem zasedanji storili za obči slovenski program, koliko so dosegli in v čem so se trudili.

Slovensko politično društvo, dasi je prepričano, da daje v naši kronovini sedanja šola vse garancije za versko odgojo in da se pri nas ne kaže potreba po kakih reformah, pričakuje od slovenskih državnozborskih poslancev, da naj se odločno protivijo vsaki spremembi šolskih zakonov, ki bi bila v kvar verski odgoji naše mladine.

Opombe

67. Slovenski narod, leto XXIV, št. 37, št. 38, Ljubljana, 16. 2. 1891, Prvi javni shod »Slovenskega društva« v Ljubljani.