Meni

Dok. št. 190
Resolucija o obliki vladavine v jugoslovanski državi, sprejeta na posvetu razširjenega načelstva Vseslovenske ljudske stranke 21. novembra 1918 v Ljubljani332

  1. V. L. S. navdušeno pozdravlja ustanovitev jugoslovanske države, ki je vsa tri plemena jugoslovanskega naroda, ločena skozi stoletja, združila v eni samostojni in svobodni državi.

  2. V. L. S. hoče po uspešni borbi za narodno samostojnost v najtesnejši zvezi z ostalimi demokratičnimi elementi našega troimenega naroda truditi se, da se ustvari krepka, to je na trdnih temeljih demokracije sloneča zgradba nove države. Za zmago demokratičnega načela bo V. L. S. razvila vse svoje moči.

  3. V. L. S. izjavlja, da je za republiško obliko vladavine, povdarjajoč, da vidi pred vsem v taki obliki vladavine garancijo za demokratičen ustroj države.

Opombe

332. Slovenec : političen list za slovenski narod, leto XLVI, št. 269, Ljubljana, 22. 11. 1918, Slovensko ljudstvo s Srbi in Hrvati v skupni državi.