Meni

Dok. št. 161
Protest proti prepovedi javne prireditve III. shoda narodno-radikalnega dijaštva, sprejet na shodu 17.–19. septembra 1909 v Ljubljani285

[Slovensko narodno-radikalno dijaštvo zbrano na svojem III. shodu v Ljubljani v dnevih od 16.–20. septembra 1909286 s svojimi gosti, naprednimi češkimi in jugoslovanskimi dijaki]

VII.

Protestira najodločneje proti temu, da je c. kr. vlada prepovedala javno prireditev III. shoda narodno-radikalnega dijaštva; vidi v tej prepovedi nov izraz vladnega sistema, ki hoče ubiti vsak pojav naprednega življa na ljubo našim klerikalcem ter naroča sklicateljem shoda, da uporabijo vsa zakonita sredstva, da se ožigosa ta prepoved kot protizakonita.

Opombe

285. Omladina : glasilo narodno-radikalnega dijaštva, Ljubljana, leto VI, 1909, št. 6, 7, str. 98.

286. Shod je potekal od 17.–19. 9. 1909.