Meni

Dok. št. 164
Resolucija o vseučiliškem vprašanju, sprejeta na IV. shodu narodno-radikalnega dijaštva 13.–14. septembra 1912 v Ljubljani289

  1. Akademiki, zbrani na IV. narodno-radikalnem shodu v Ljubljani zahtevajo ustanovitev slovenskega vseučilišča s sedežem v Trstu, ki bo vstrezalo potrebam obeh slovanskih narodov na jugu. Z ozirom na gospodarski in merkantilni značaj Trsta bi bila naloga takega zavoda, gojiti posebno v okviru državnoslovne in pravne fakultete tudi gospodarsko praktične, pomorske in trgovinske discipline. Ustanovitev slovenske in laške fakultete veže junktim, tako sicer, da se brez istočasne ustanovitve slovenske ne sme otvoriti italijanska pravna fakulteta.
  2. Izreka se za popolno reciprociteto zagrebškega vseučilišča za vse dežele avstro-ogrske monarhije.
  3. Pozivlja se vlada, da odpravi gorostasne razmere na šolskem polju po slovenskih deželah in zlasti v Trstu in da ustanovi nemudoma prepotrebne slovenske ljudske, strokovne in srednje šole.
  4. Pozivlja vlado, da pospešuje z gmotnimi sredstvi habilitacije slovenskih docentov na kateremkoli vseučilišču avstro-ogrske monarhije za bodoče slovensko vseučilišče.
  5. Pozivlja politično društvo Edinost kot poklicano politično organizacijo tržaških Slovencev, da ustvari akcijski odbor, ki naj se ustavno bavi z našim vseučiliškim vprašanjem in vodi priprave, kar se tiče bodočih učiteljev in ki naj vodi tudi vse politično in časopisno delo za slovensko vseučilišče.
  6. Pozivlja vse poslance, deželne zbore, občine in društva, da ukrenejo vse potrebno v tem oziru, oziroma, da spremenijo svoje dosedanje sklepe v smislu naše sedanje zahteve Slovensko vseučilišče v Trst .
Opombe

289. Omladina : glasilo narodno-radikalnega dijaštva, Praga, leto IX, 1913, št. 7, 8, str. 134.