Meni

Dok. št. 145
Resolucija o enotni organizaciji narodno-radikalnega dijaštva, sprejeta na njegovem I. shodu 5.–8. septembra 1905 v Trstu261

Narodno-radikalno dijaštvo priporoča, da se društva narodno-radikalnih akademikov združijo v enotnejšo organizacijo, ki naj na podlagi dosedanjih organizacij skuša biti nekak izvrševalni in reprezentativni organ narodno-radikalnega dijaštva. Naše glasilo je Omladina.

Opombe

261. Iz naroda za narod! : I. shod narodno-radikalnega dijaštva od 5.–8. kimovca 1905 v Trstu. Ljubljana : Omladina, 1905, str. 105.