Meni

Dok. št. 197
Predlog predstavnikov Vseslovenske ljudske stranke dr. Izidorja Cankarja, dr. Lovra Pogačnika in Bogumila Remca o obliki in načinu združitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s kraljevinama Srbijo in Črno goro, podan na seji Osrednjega odbora Narodnega Vijeća Slovencev, Hrvatov in Srbov 23. novembra 1918 v Zagrebu343

Ker je potrebno, da se osnuje skupen vladni organ za skupne interese Slovencev, Hrvatov in Srbov in ker je mogoče tak organ sestaviti le po medsebojnem dogovoru obeh vrhovnih oblasti na tem teritoriju, predlagajo člani VLS:

Narodno Veće naj izvoli pooblaščence Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki se bodo, isključivši možnost majoriziranja, dogovarjali glede skupne vlade s pooblaščenci srbskega naroda iz kraljevine Srbije.

Opombe

343. Zapisnik sa sednice Središnjeg odbora Narodnog vijeća SHS. Građa o stvaranju jugoslovenske države : (1. I – 20. XII 1918). Tom II (Dragoslav Janković /ur./, Bogdan Krizman /ur./). Beograd : Institut društvenih nauka, 1964, str. 642–643.