Meni

Dok. št. 196
Izjava predstavnika Vseslovenske ljudske stranke dr. Izidorja Cankarja o pogledu Slovencev na jugoslovansko državo, podana na seji Osrednjega odbora Narodnega Vijeća Slovencev, Hrvatov in Srbov 23. novembra 1918 v Zagrebu342

Dr. Cankar (…) naglašuje, da se Slovenci ne boje majoriziranja Srba. Slovenci osnivaju svu svoju snagu na svojim organizacijama. Samo demokratska misao je naš temelj. Glavno je, da budemo slobodni i zadovoljni.

Opombe

342. Zapisnik sa sednice Središnjeg odbora Narodnog vijeća SHS. Građa o stvaranju jugoslovenske države : (1. I – 20. XII 1918). Tom II (Dragoslav Janković /ur./, Bogdan Krizman /ur./). Beograd : Institut društvenih nauka, 1964, str. 640.