Meni

Dok. št. 124
Sklep kranjskega deželnega zbora, da se njegovi zapisniki pišejo izključno v slovenskem jeziku, sprejet 21. novembra 1905212

Zapisnik zborničnih sej v zmislu § 12. opravilnega reda se ima zapisovati in čitati izključno v slovenskem jeziku.

Opombe

212. Stenografični zapisnik devete seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani, dne 21. novembra 1905. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : zasedanja od 25. oktobra 1905 do 29. decembra 1907 : po stenografičnih zapisnikih : 46. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1908, str. 206. – Predlog sklepa, za katerega so glasovali vsi slovenski poslanci, je v imenu poslancev Katoliške narodne stranke 18. 11. 1905 podal dr. Ivan Šusteršič (Stenografični zapisnik osme seje deželnega zbora kranjskega v Ljubljani dné 18. novembra 1905. Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani : zasedanja od 25. oktobra 1905 do 29. decembra 1907 : po stenografičnih zapisnikih : 46. zvezek. Ljubljana : deželni odbor kranjski, 1908, str. 160.)