Meni

Dok. št. 62
Resolucija Narodno napredne stranke za Kranjsko o politiki kranjske Slovenske ljudske stranke, sprejeta na shodu strankinih zaupnikov 2. februarja 1909 v Ljubljani89

Narod.-napredna stranka je po 20. septembru 1908 mnogo žrtvovala in zapostavila, da omogoči skupen boj slovenskih strank, da pade vladni sistem in se vzame nemštvu njegovo nenaravno moč. Obžaluje pa, da mora danes konstatirati, da v S. L. S. ta smer ni našla poštenega odziva, dasi je ta stranka na zunaj to zatrjevala, v resnici pa položaj le v svoje strankarske svrhe izrabljala. Narodno-napredna stranka hoče vztrajati v najradikalnejšem odporu proti vladi in nemštvu brez ozira na levo in desno in brez kompromisov, pri tem pa nikakor zanemarjati svojih kulturnih in gospodarskih teženj, temuč90 delati vztrajno, da se uresničijo; k temu delu pa združiti v močno vrsto vse, kar v deželi čuti narodno in napredno.

Opombe

89. Slovenski narod, leto XLII, št. 26, Ljubljana, 3. 2. 1909, Shod zaupnikov narodno napredne stranke.

90. Temveč.