Meni

Dok. št. 101
Poziv na prvi (jugoslovanski) tabor političnega društva Edinost 27. oktobra 1878 v Dolini pri Trstu173

Bratje južni Slovani!

Uže 10 let je minolo, ker se je naš narod zbiral v tabore, da javno proglaša svoje želje in težnje, svoj narodni program, od katerega nij odstopil nikoli in ne bode. Nastopila je potem tiha doba; delali smo mirno na narodnem polji dolgih 10 let; naš narod pa še zmerom čaka svojih najsvetejših pravic. – Prišli so resni časi: važno slovansko prašanje na Jutrovem rešuje se prav zdaj in pretresa vso Evropo. Tudi naše cesarstvo je močno prešinola ta nova doba, katera mora poroditi osodopolne174 prenaredbe. Teh prenaredeb pa se némamo bati mi Avstrijski Slovani, ki se vedno zaupljivo obračamo na mogočnega našega vladarja, katerega želja je, naj kraljuje mir in pravica mej narodi, pod njegovim žezlom živečimi.

K temu sili nas še posebno polit. težnja bližnjega kraljestva,175 da raztegne svoje gospodarstvo tudi čez primorske pokrajine, v katerih bivamo mi južni Slovani v ogromni večini. – Ta težnja pa je našla odmev tudi na Primorskem; osnovala se je mej Italijani v Trstu, Gorici in nekaterih Istrskih mestih neka stranka, ki drzno proglaša primorske pokrajine za del italijanskega kraljestva in te nakane javi po veleizdajskih činih. – Mi južni Slovani, ki smo naravni gospodarji jadranskega primorja, ne moremo vsega tega mirno gledati, ampak slovesno nam je protestovati proti onim činom. Glede na to in pa tudi z ozirom na druge silne potrebe našega naroda, kliče vas, južni Slovani, odbor političnega društva Edinost v tabor v Dolino pri Trstu . Ta tabor bode 27. t. m. na velikem prostoru blizo cerkve v Dolini in se začne ob 2½ uri popoludne. – Obravnavale in sklepale se bodo te le točke:

  1. Adresa udanosti na cesarja in protest proti rogoviljenju one italijanske stranke, ki dela na spojenje primorskih slovanskih pokrajin z Italijo.
  2. Nasveti in sklepi, kako bi se dalo pospeševati gmotno in duševno blagostanje našega naroda sploh, in primorskih Slovanov posebe.
  3. Nasveti in sklepi, kako bi se dalo povzdignoti šolstvo na Primorskem, posebno pa v Istri.
  4. Nasveti in sklepi, kako bi se dale pogozditi mnoge goličave na Krasu in v Istri.
Južni Slovani!

Vse te točke so preimenitne, in sveta dolžnost nam je, potezati se za narodnost našo, za omiko, za svobodo in edinost, kajti drugače ne moremo rešiti našega naroda velike nevarnosti.

Dojdite torej iz Istre, Goriškega, Kranjskega , sploh iz vseh južnih slovanskih pokrajin in izrecite javno in pred vsem svetom, da niti pedi slovanske zemlje néma zgubiti naš narod, naša Avstrija! Konečno prosi podpisani odbor vse rodoljube vsacega stanú, naj mej narodom širijo vest o taboru in odbor podpirajo na vso moč, da bode tabor lep, reden in živ dokaz zrelosti našega naroda. Živela vzajemnost slovanstva!

Opombe

173. Edinost : glasilo slovenskega političnega društva tržaške okolice, leto III, št. 20, Trst, 26. 10. 1878, Tabor v Dolini.

174. Usodepolne.

175. Mišljena je Kraljevina Italija.