Dok. št. 39
Program Neodvisne prekmurske stranke198

Mi Prekmurci smo pomene razmere naše nove domovine ešče zdaj po sedemletnom opazovanji spoznali. Samo ešče zdaj so se odprle naše oči, da so naši politiki naš narod ne po pravoj poti vodili. Namesto, da bi v boj šli za naše potrebčine, so notri prišli v slovenske autonomije valove mlateči prazno slamo za prekmursko ljüdstvo so se pa ne brigali. Z tem hodeče nezadovoljstvo nas je na stranke razcepilo i raztrošeni smo zgübili svojo moč i gratali smo hlapci tüjim interesom.

To nas sili, da več nemo samo mirno gledali naše stvari, nego da se pod vodstvom naši najbogši zdrüžimo z rečjov: Prekmurje prekmurcom! Naša je zemla, voda, zrak i gospodje ščemo biti v svojem lastnom dvori. Brezi razlike na poklic, jezik i vero so enotne naše potrebčine, v eden tábor se moremo zdrüžiti, da dosegnemo svoj cilj, blaženost Prekmurja! Z tem cilom ščemo zvün zdaj obstoječi strank – stranko, štera de slüžila Prekmurskim interesom, zato goripozovemo, prekmursko ljüdstvo, domačine i vse tiste, ki so se k nam priselili i znami čütijo, da se pod zastatov te stranke zdrüžijo z sledečim programom:

  1. V državnopravnom deli vsako borbo, ki se bije okoli ustava za jalovo držimo i v tom tali smo toga mišlenja, da je vsaka takša borba za nas škodljiva, nego našega državnoga žitka fundament i edino garancijo v osebi Njegovega Veličanstva krala199 najdemo, zato prekmurskoga ljüdstva podanost i vernost k nogam krala položimo.
  2. Na gledoč zvünsko politiko smo za to, da se z ohranjenjom mednarodnoga mira, kak najprvo odpré zvünska trgovina, gospodarska izmenjavanje, poravnanje carine, da naši kmetje lejko po bogšoj ceni odajo svoje stvari, svoje potrebčine pa bole po ceni lejko notri spravijo.
  3. V verski zadevaj želemo versko sloboščino, ohranitev stari pravic različni veroizpovedi, vrnitev verski šol z vsemi pravicami i ka se katoličanske cerkve tiče, poravnavanje patronatskoga pitanja.
  4. Gojiti i gori ščemo obdržati tri jezičnoga, tri verskoga Prekmurskoga prebivalstva bratsko ljübezen, v imeni državne ustave zahtevamo za narodne manjšine ednakopravnost, jezično i kulturno slobočino. Želemo, da na vodilna mesta naši sinovje pridejo.
  5. Želemo, da se davki (porcija) v celoj državi zednači, naj bode porcije plačevanje pravično i progresivno, naj se prenovijo katastri i zemliške knige, naj nas porcija ne zadüši, kak dosegamao.
  6. Naj bo zakon ednaki v celoj državi, naj ne bode vsakoj vesi drügi zakon. Želemo nazaj postaviti občinske i drüge autonomne uprave, naj se dovoli uzdrüženje i vsako zborovanje.
  7. Naj se kak naj prvo vöda končnoveljaven agrarni zakon, da se napravi konec najemniške negotivnosti siromaškega prebivalstva brez razlike na narodnost. Ravnotak se naj poravna pitanje urbaualski pašnikov.200
  8. Reguliranje Müre, graditev cest, zvišenje zaslüžne zmožnosti, da se ustanovijo fabrike, da si delavci lejko zaslüžijo svoj krüh, da se dobi z pomočjov države posojilo i naj se razširijo zadrüžne ideje.
  9. Ščemo naj se vse te naše želenja i celoga Prekmurskoga prebivalstva pravični interesi obarjejo.

To je fundament, na šterom Prekmurje stati more či zadovolnost i dobroto šče. V Božem imeni li napre!

Opombe

198. Naše novine : politički-gospodarski i kulturni tednik, leto I, št. 1, 23. 5. 1926, Prekmurskomi ljüdstvi. – NPS je bila ustanovljena 16. 5. 1926 v Dolnji Lendavi.

199. Aleksander Karđorđević.

200. Mišljena je ureditev izkoriščanja pašne zemlje v okviru novih servitutnih skupnosti, ki so nastale po cesarskem patentu iz leta 1853.