Skupina iz tradicionalnih političnih taborov izdvojenih in drugih političnih strank in združenj