Dok. št. 30
Politična izhodišča delovanja Združenja slovenskih avtonomistov137

“Združenje” [slovenskih avtonomistov] je politična organizacija vseh tistih zavednih in neodvisnih ljudi, ki hočejo delati za avtonomijo Slovenije v tej državi na podlagi svobodne upravne in zakonodajne samoodločbe njenega kmečko-delavskega prebivalstva v protikapitalističnem smislu! “Združenju” se prišteva danes že prav dolga vrsta najboljših mož našega ljudstva iz vrst učenjakov, javnih delavcev ter priprostih državljanov. “Združenje” se hoče boriti za svoj smoter z uma svitlim mečem in vzdržati kontakt z našim narodom onstran laške meje, nadalje pa predvsem prijateljstvo s Hrvati. V dnevne politične boje se “Združenje” ne namerava mešati, če pa postane to potrebno zaradi načelne ali taktične nezanesljivosti te ali one stranke slovenske, pojde pa tudi v politični boj samostojno in z odkritim čelom. Tega ne povemo “demokratom”138 in drugim centralistom, ki so naši načelni politični nasprotniki, ampak tistim “tudi” – opozicijskim strankam in skupinam, ki hočejo v – kalnem ribariti. Tega je konec. Vsak povej odkrito ali si na levi ali si na desni strani! In to, kje si hodil doslej!

Opombe

137. Avtonomist, leto II, št. 23, 10. 6. 1922, Organizacijska vest. – ZSA so ustanovili 1. 6. 1922 v Ljubljani.

138. Mišljeni so slovenski pripadniki vsedržavne JDS.