Jurij Perovšek

Programi slovenskih političnih strank, organizacij in združenj v letih 1918-1929

Pregled k slovenski politični zgodoviniInštitut za novejšo zgodovino
Ljubljana
2018