Kolofon TEI

kolofon TEI
opis datoteke
navedba naslova
naslov
Programi slovenskih političnih strank, organizacij in združenj v letih 1918-1929
naslov
Pregled k slovenski politični zgodovini
navedba odgovornosti
odgovornost
Zbral, uredil in opombe napisal
ime
Jurij Perovšek
navedba odgovornosti
odgovornost
Kodiranje TEI in računalniški zapis
ime
Andrej Pančur
ime
Barbara Györfi
navedba izdaje
izdaja
Elektronska izdaja 1.0.
navedba objave
izdajatelj
Inštitut za novejšo zgodovino
datum [kdaj = 2018-02-01]
1. 2. 2018
dostopnost
licenca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
odstavek
To delo je ponujeno pod
sklic [cilj = http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/]
Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna licenco
odstavek [rend = CIP]
Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani<br/> <a href="http://COBISS.SI" target="_blank">COBISS.SI</a>-ID=<a href="http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&amp;base=99999&amp;rid=293593088&amp;fmt=13&amp;lani=si" target="_blank">293593088</a><br/> ISBN 978-961-6386-84-5 (epub)<br/> ISBN 978-961-6386-85-2 (html)<br/>
identifikacijska številka [tip = ISBN]
identifikacijska številka [tip = html]
ISBN 978-961-6386-85-2 (html)
identifikacijska številka [tip = epub]
ISBN 978-961-6386-84-5 (epub)
identifikacijska številka [tip = cobiss]
293593088
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #sistory.38363 #cip #preface #search #teiHeader #titleType #part01 #part02 #part03 #part04 #part05]
38363
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc001]
38364
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc002]
38365
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc003]
38366
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc004]
38367
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc005]
38368
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc006]
38369
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc007]
38370
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc008]
38371
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc009]
38372
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc010]
38373
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc011]
38374
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc012]
38375
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc013]
38376
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc014]
38377
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc015]
38378
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc016]
38379
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc017]
38380
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc018]
38381
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc019]
38382
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc020]
38383
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc021]
38384
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc022]
38385
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc023]
38386
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc024]
38387
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc025]
38388
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc026]
38389
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc027]
38390
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc028]
38391
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc029]
38392
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc030]
38393
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc031]
38394
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc032]
38395
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc033]
38396
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc034]
38397
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc035]
38398
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc036]
38399
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc037]
38400
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc038]
38401
identifikacijska številka [tip = sistory | ustreza = #doc039]
38402
kraj objave
sklic [cilj = http://hdl.handle.net/11686/38363]
http://hdl.handle.net/11686/38363
opis vira
odstavek [jezik = sl]
Originalno digitalno besedilo.
odstavek [jezik = en]
Born digital.