logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

Metapodatki
Pokaži metapodatke
  • naslov
    • Viri
    • Sources
  • opis
    • Uporabite tiskane, arhivske in ustne vire, ki jih za vas zbiramo na enem mestu. Prebrskajte bogate zbirke podatkov in si oglejte slikovno gradivo.
    • Use printed, archive and oral sources gathered for you in one place. Browse through extensive databases and visual materials.
Viri
SI AS 2058/1, Stenografske beležke Začasnega narodnega predstavništva Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 1919