logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Zgodovinski arhiv Ljubljana

/

Popisi prebivalstva Slovenije 1830-1931

/

SI_ZAL_VRH/0016 Matični urad Vrhnika (1870-1959)

/

SI_ZAL_VRH/0016, t.e. 005, Popisi prebivalstva občine Vrhnika 1870 in 1880

Metapodatki
Pokaži metapodatke
  • naslov
    • SI_ZAL_VRH/0016/005 Popisi prebivalstva občine Vrhnika 1870 in 1880
    • SI_ZAL_VRH/0016/005 Popisi prebivalstva občine Vrhnika 1870 in 1880
  • opis

Popis prebivalstva - občina Vrhnika (1870)
Kraja Vrhnika in Hrib
Population census - municipality Vrhnika (1870)
Places Vrhnika and Hrib

Datum: 1870

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Popis prebivalstva - občina Vrhnika (1870)
Kraji Stara Vrhnika, Bevke, Blatna Brezovica, Drenov Grič, Bistra in Velika Ligojna
Population census - municipality Vrhnika (1870)
Places Stara Vrhnika, Bevke, Blatna Brezovica, Drenov Grič, Bistra and Velika Ligojna

Datum: 1870

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Popis prebivalstva - občina Vrhnika (1880)
Kraj Vrhnika in ideks oseb za občino Vrhnika
Population census - municipality Vrhnika (1880)
Place Vrhnika and the index of persons for the municipality of Vrhnika

Datum: 1880

Zgodovinski arhiv Ljubljana

od 1, 3 vnosov