logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Tiskani viri

/

Uradni listi

/

Uradni listi od leta 1945

/

Vestnik urada za cene pri predsedništvu Vlade LRS / Vestnik organov za cene (1946-1952)


Stvarno kazalo k številkam 1. (26. I. 1950) do 21-22. (30. XII. 1950) Vestnika Urada za cene pri predsedstvu vlade LRS
Posebna izdaja Uradnega lista LRS

Datum: 1950

Uradni list LRS

Stvarno kazalo k številkam 1. (28. I. 1948) do 26. (21. XII. 1948) Vestnika urada za cene pri predsedstvu vlade LRS
Posebna izdaja Uradnega lista LRS

Datum: 1948

Uradni list LRS

Stvarno kazalo k številkam 1. ( 4. 1. 1949) do 23. (31. XII. 1949) Vestnika urada za cene pri predsedstvu vlade LRS
Posebna izdaja Uradnega lista LRS

Datum: 1949

Uradni list LRS

Stvarno kazalo k Vestniku organov za cene za leto 1951 (štev. 1—26).

Datum: 1951

Ministrstvo za finance LRS - Uprava za cene

Vestnik organov za cene, 1951, št. 11

Datum: 1951

Ministrstvo za finance LRS - Uprava za cene

Vestnik organov za cene, 1951, št. 1-2

Datum: 1951

Uradni list LRS

Vestnik organov za cene, 1951, št. 12

Datum: 1951

Ministrstvo za finance LRS - Uprava za cene

Vestnik organov za cene, 1951, št. 13

Datum: 1951

Ministrstvo za finance LRS - Uprava za cene

od 20, 155 vnosov